Duurzaamheid

Bij het realiseren van onze projecten en in de omgang met externe en interne belanghebbenden staat maatschappelijk verantwoord ondernemen binnen de Hussaarts Infra BV voorop.

Wij vinden dat wij alleen succesvol kunnen zijn én blijven als de wensen en verwachtingen van de samenleving waarbinnen wij opereren op een verantwoorde wijze worden ingevuld. 

Maatschappelijke thema’s als veiligheid, steun aan goede doelen, integriteit, duurzaamheid, milieu en innovatie staan dan ook hoog op de agenda van Hussaarts Infra BV. Op deze wijze geven wij invulling aan ons motto ‘Uw solide partner bij infrastructurele werken’

Energie reductie doelstellingen

Uit de energie-inventarisatie komt naar voren dat de CO2-uitstoot van de activiteiten van Hussaarts met name bestaat uit het gebruik van fossiele brandstoffen. De CO2-prestatieladder kent een drietal soorten energie-emissies: directe energie emissies (scope 1) en indirecte energie emissies (scope 2 en 3). De indirecte energie emissies worden uitgesplitst in de inkoop van energie en de inkoop van grond- en hulpstoffen en diensten.

Impact in de keten

Hussaarts focust zich op de toepassing van circulariteit. Het doel van Hussaarts is om zorgvuldig om te gaan met grondstoffen, ofwel het meeste resultaat uit een grondstof halen. Dit wordt onder andere bereikt door het gebruik van secundair materiaal te stimuleren. Zo wordt de eerste (en meest schadelijke) ketenstap (winning grondstoffen en productie) niet onnodig doorlopen. Binnen een circulaire economie wordt getracht het gebruik van primaire grondstoffen en afval zoveel mogelijk te beperken. Een grondstof die hier bijvoorbeeld uitstekend geschikt voor is, is hout.

Jaarlijks houden wij bij hoeveel materialen wij gebruiken én opnieuw inzetten. Onze doelstelling is om het percentage secundaire materialen elk jaar te laten toenemen.